Drugs in het verkeer procedures

De procedure voor het vaststellen van drugsgebruik in het verkeer

Uit welke stappen bestaat de procedure?

1. Checklist(zie hiervoor K.B. van 17 september 2010):
Eerst moet men door middel van een checklist controleren of men recent drugs heeft gebruikt.
Indien men ten minste drie tekenen verdeeld over twee verschillende rubrieken kan aanduiden dan kan dit beschouwd worden als een indicatie voor recente tekenen van druggebruik. Voor het evalueren van de tekenen van recent druggebruik heeft men de volgende rubrieken: ogen , gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere.

Wanneer men dus minstens drie tekenen vertoont in 2 verschillende rubrieken zal men overgaan tot het nemen van een speekseltest.

2. Speekseltest:
Voor de speekseltest dient de bestuurder enkele keren met het apparaat over zijn tong te wrijven. Dit apparaat kan aantonen of er drugs werd gebruikt en welke dat zijn.

Volgende tabel geeft een indicatie van het gehalte van de stoffen die in aanmerking worden genomen.

 

Stof   Gehalte (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)   25
Amfetamine   50
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)   50
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine   10
Cocaïne of Benzoylecgonine   20

 

3. Speekselanalyse en bloedproef:
Wanneer de speekseltest aantoont dat men positief test op de stoffen zoals bedoeld in het bovenstaande lijstje zal de politie overgaan tot een speekselanalyse. De speekselanalyse zal echter maar in aanmerking worden genomen indien het resultaat van de analyse gelijk aan of boven de gehaltes zit die vermeld staan in onderstaande tabel.
Voor de speekselanalyse wordt opnieuw een speekselstaal afgenomen van de betrokkene.

 

Stof   Gehalte (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)   10
Amfetamine   25
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)   25
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine   5
Cocaïne of Benzoylecgonine   10

 

Waar wordt het speekselstaal geanalyseerd?

De analyse moet gebeuren in één van de laboratoria die door de Koning erkend zijn. Bovendien is het zo dat de persoon van wie het staal werd afgenomen de mogelijkheid heeft om een tweede staal te laten afnemen en analyseren op zijn eigen kosten.

Wanneer wordt er overgegaan tot het nemen van een bloedproef?

Slechts in de gevallen die bepaald zijn in art. 63 van de Wegverkeerswet zal de politie overgaan tot het laten nemen van een bloedproef.

De daartoe opgevorderde geneesheer zal dit doen in geval van:

 • de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet kan uitgevoerd worden
 • wanneer noch de ademtest, noch de ademanalyse konden uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in een toestand zoals in art. 35 beschreven is
 • wanneer noch de ademtest, noch de ademanalyse konden uitgevoerd worden en het niet duidelijk was of de betrokkene alcohol gedronken had
 • wanneer de stoffen die beschreven staan in art.37bis, §1, 1° gelijk zijn of hoger dan het gehalte dat beschreven is in art. 61bis, §2, 2°, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden
 • in het geval noch een speekseltest, noch een speekselanalyse kan worden uitgevoerd

Men kan aldus aannemen dat de bloedproef dus eerder de uitzondering zal zijn op de regel. Doordat men de ademanalyse en de speekselanalyse veelal kan gebruiken om een goede evaluatie te maken van de toestand van de betrokkene wordt de bloedproef geringe mate gebruikt.

Voor de bloedproef die wordt afgenomen op basis van de twee laatste punten (de bloedafname in verband met de stoffen beschreven in art. 37bis) zal de bloedanalyse bestaan uit een kwantitatieve bepaling op plasma, waarbij de analyse slechts in aanmerking zal worden genomen wanneer deze boven of gelijk aan het gehalte is zoals beschreven in onderstaande tabel.

 

Stof   Gehalte (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)   1
Amfetamine   25
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)   25
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine   10
Cocaïne of Benzoylecgonine   25

 

Kan de bloedproef afgenomen worden op vraag van de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of ieder die het mee heeft kunnen veroorzaken?

Ja, indien na een ademanalyse men een alcoholconcentratie van ten minste 0, 35 milligram per liter alveolaire lucht meet kan men bij wijze van tegenexpertise een bloedproef laten nemen.
De kosten van deze bloedproef bij wijze van tegenprestatie zijn volledig te verhalen op de aanvrager.

Waar kan men gevraagd worden om de testen af te leggen?

In de Wegverkeerswet spreekt men van ‘een openbare plaats’.

Aldus kan men hieruit afleiden dat dit slaat op openbare plaatsen die toegankelijk zijn op een al dan niet beperkt publiek, d.w.z. een betaalparking, een parking van een dancing, en uiteraard de openbare weg op zich.

Hebt u vragen?

Raadpleeg direct onze intakebalie. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste verkeersrecht specialist bij u in de buurt contact op neemt. Hiervoor bespreekt de juridische intake balie graag de mogelijkheden met u.

Neem contact met ons op

Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

  Bel naar 03 808 38 59

  Neem contact met ons op

  Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   Stap 1

   Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze juristen. Per mail of via
   03 – 808 38 59. De Verkeersrecht Advocaten intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

   Stap 2

   De Verkeersrecht Advocaten intakebalie analyseert uw situatie en brengt u geheel vrijblijvend in contact met de beste advocaat voor uw verkeersdossier. Houd relevante documenten bij de hand.

   Stap 3

   De advocaat neemt kosteloos telefonisch contact met u op binnen 2 uur. Tijdens dit gesprek worden afspraken met u gemaakt voor het verdere verloop van uw zaak.

   Onze premium partners

   Footer-Verkeersrecht-Transparant-1